Bệnh viện quận 11

Thông tin khi đăng ký tham gia BHYT

Theo sự hướng dẫn của BHXH Quận 11 việc mua mới và gia hạn lại thẻ BHYT theo trình tự như sau:

-  Mua mới : Bắt buộc mua theo sổ hộ khẩu có giảm phí, trường hợp những thành viên trong hộ có thẻ BHYT rồi thì photo đính kèm, lưu ý thẻ phải còn giá trị sử dụng. Hồ sơ gồm có : Tờ khai TK1, mẫu D03, hộ khẩu + cmnd photo.

- Gia hạn : Thẻ sắp hết thời gian sử dụng hoặc hết hạn sử dụng không quá 3 tháng. Đến đại lý nộp tiền và sử dụng lại thẻ củ, không bắt buộc mua theo sổ hộ khẩu không giảm phí. Hồ sơ gồm có: Mẫu D03, thẻ BHYT+cmnd photo, trường hợp gia hạn lại tất cả thành viên trong hộ khẩu thì thủ tục như hồ sơ mua mới.

- Những trường hợp sau đây không được mua hoặc gia hạn được thẻ BHYT:

. Mua mới cá nhân 1 hoặc 2 người trong khi nhiều thành viên trong hộ khẩu không tham gia BHYT

. Mua mới khi đã có thẻ BHYT

. Trường hợp nghĩ việc mà chưa kết thúc hồ sơ BHYT tại cơ quan, doanh nghiệp

. Trường hợp còn đi làm mà thẻ BHYT hết hạn do co cơ quan, doanh nghiệp chậm nộp tiền BHYT

. Trường hợp người tham gia dưới 6 tuổi hoặc đã đủ 80 tuồi trở lên

. Trường hợp người tham gia đang chờ cấp thẻ BHYT từ Bảo hiểm thất nghiệp

- Thời gian mua mới và gia hạn thẻ BHYT:

. Mua mới : từ ngày 1 đến 25 hàng tháng.

. Gia hạn : Đợt 1 : từ ngày 1 đến ngày 20 hàng tháng

       Đợt 2 : từ ngày 21 đến ngày 28 hàng tháng

- Kể từ ngày 01/01/2019 tất cả thẻ gia hạn sẽ sử dụng lại thẻ củ, trường hợp in lại thẻ khi đổi cơ sở KCB ban đầu, thẻ bị thất lạc, thẻ mã vạch bị mờ không quét được